Bakanlık 184 Ovayı Koruması Altına Alacak

Bakanlık 184 Ovayı Koruması Altına Alacak
4 Ağustos 2018 tarihinde eklendi, 538 kez okundu.

Türkiye gerek coğrafi koşullar bakımından gerek iklim bakımından olsun, tarım alanındaki pek çok çalışma için verimli bir yapıya sahiptir. Bu koşulların göz ardı edilmeden tarım alanında çalışmaların yürütülmesi gerektiğini gözlemlemiş olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 184 ovayı koruma altına aldı. Bu konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik şu açıklamaları yaptı:

“Önemi her geçen gün artan tarım ve gıdanın en önemli kaynağı olan toprak olmadan hayatımızı idame ettirmemiz mümkün değil. Tükettiğimiz gıdaların yüzde 95’ini topraktan elde ediyoruz. Gıdaya erişim noktasında yeterli olabilmek ve tarımsal üretimimizi sürdürebilir kılmak bakımından toprağımızı korumak durumundayız. Bu bakımdan toprağımızı geleceğimiz olarak görüyoruz. Maalesef dünyada olduğu gibi ülkemizde de topraklarımızı kaybediyor ve kullanamıyoruz. Verimli tarım arazilerimiz, tarım dışı amaçlarla kullanılmasından dolayı geri dönüşü olmayacak bir şekilde elimizden çıkıyor.

Ülkemizde her yıl 50 bin ile 100 bin hektar arasında toprak kaybediyoruz. 24 milyon hektarlık tarıma elverişli arazimizin ise 19 milyonunu kullanabiliyoruz. Bu olumsuz gidişe dur demek ve tarım arazilerimizi korumak amacıyla Hükümetimiz döneminde ciddi çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda 2005 yılında yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile tarım arazilerinin farklı amaçlarla kullanımına sınırlamalar getirildi. Ayrıca tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmesinin önüne geçildi. Parçalı arazileri birleştirmek amacıyla arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verildi.

12 yılda 5 milyon hektar alan toplulaştırıldı. 2 milyon hektar alanın toplulaştırma çalışmaları da devam ediyor. 2023 yılına kadar da 14 milyon hektar alanda toplulaştırmayı tamamlamayı hedefliyoruz. Görüldüğü üzere Bakanlık olarak toprağımızın korunması ve bölünmemesiyle ilgili çok önemli çalışmalar yaptık. Şimdi de yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyoruz. Ülke genelindeki 6,5 milyon hektar büyüklüğe sahip 184 adet büyük ovamızın sit alanı ilan edilmesi için çalışmamızı tamamlamış bulunuyoruz.” Sayın Başbakanımız da bugünkü grup toplantısında bu konuya değindi. “Bu ovaların en büyüğü 729 bin hektarla Konya Merkez Ovası. En küçüğü ise 521 hektarla Burdur Yeşil Ovası. Konya’da toplam 1 milyon hektarlık alana sahip 13 farklı ova var. Ankara’da ise 66 bin hektarlık alana sahip 8 farklı ova var. Şanlıurfa’da 295 bin hektarlık Ceylanpınar Ovası ve 201 bin hektarlık Harran Ovası var. Samsun’da ise 136 bin hektar alana sahip 3 farklı ova var. 5403 sayılı Kanun gereğince belirlenen ve İl Toprak Korumu Kurulları’ nda görüşülerek uygun görüş alındıktan sonra 60 ilimizdeki bu 184 ovanın korunmasına ilişkin kanuni düzenlememizi önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’na sunacağız.

Bu düzenlememizle 184 ovamız, sit alanı ilan edilip koruma altına alınacak. Artık bu ovalarımıza sadece tohumlar atılacak. Ayrıca tarımsal üretimimizi artırmak amacıyla ekilmedik yer bırakmayacağız. Göç, hisselilik, parçalılık vb. nedenlerle ekilemeyen tarım arazilerimizi atıl durumdan çıkartacağız. Şahsa veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup da ekilmeyen tarım arazilerini, sahipleri namına kiraya vereceğiz. Böylelikle ekilmeyen 2 milyon hektar tarım arazisini milletimizin hizmetine sunarak yıllık 17 milyar TL’lik hâsıla elde etmeyi hedefliyoruz. Bunun için de yasal düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımız neticesinde ekilmedik bir karış toprak bırakmayacağız.

Gelecek nesillerden emanet aldığımız toprağı yine onlara sağlıklı bir şekilde taşıma noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Çünkü bu topraklar birer milli servet.” Açıklamadan anlaşılacağı üzere, toprak kaybının önüne geçilmesi ve var olan değerlendirilmemiş arazilerin de tarıma kazandırılması hedefleniyor. Böylece ülkedeki araziler olabildiğince iyi bir biçimde değerlendirilebilecek.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git