30 Bin Lira Hibe

30 Bin Lira Hibe
3 Ağustos 2018 tarihinde eklendi, 1.604 kez okundu.

Genç Çiftçi Projelerini Destekleme Programı kapsamında, hibeye hak kazanan genç çiftçilerden hibe sözleşmesi esnasında ve sonrasında istenen aşağıda verildiği gibidir:
Genç çiftçinin projeyi geliştirmek istediği kırsal alanda ikamet ettiğine dair belge, ikametgah belgesi.

Projesi bitkisel üretim kategorisinde bulunan genç çiftçiler için, hibe sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren, genç çiftçinin projesini gerçekleştirdiği parselde hissedar ise diğer hissedarlarla, kiracı ise mülk sahibi ile imzaladığı çok yıllık bitkisel üretim projelerinde en az üç yıllık, tek yıllık bitkisel üretim projelerinde ise en az tek yıllık noter onaylı kira sözleşmesi.

Verilecek Olan 30 Bin Lira Hibe İçin Neler İsteniyor?

Projesi hayvansal üretim kategorisinde bulunan genç çiftçiler için hibe sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren, genç çiftçinin projesini gerçekleştirdiği işletmede (hissedar ise) diğer hissedarlarla, kiracı ise mülk sahibi ile imzaladığı en az üç yıllık noter onaylı kira sözleşmesi.
Projesinde organik tarım içeren bir çalışma var ise genç çiftçi ile bakanlık tarafından yetki verilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu arasında yapılmış sözleşme.
Projede iyi tarım uygulaması içeren bir çalışma var ise, genç çiftçi ile bakanlık tarafından yetki verilmiş Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşu arasında yapılmış sözleşme.
Bir uzman tarafından çizilen ve onaylanmış olan, basınçlı sulama sistemlerinin ilgili proje alanında uygulanışını gösteren proje ve uzmana ait onaylı uzmanlık belgesi örneği ile onaylı diploma.
Projesi hayvan alım kategorisinde bulunan genç çiftçilerden ise hibe sözleşmesi sonrasında; büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımları için genç çiftçinin TİGEM ile yapmış olduğu hayvan alım sözleşmesi.
Hibe Sözleşmesinden Önce Ve Ön Ödeme Sürecinde İstenen Belgeler:

İcra takibinde olmadığına dair belge,
ÇKS belgesi ve proje konusunda Bakanlık uhdesinde bulunan kayıt sistemlerine kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Proje konusunda Bakanlık uhdesinde kurulmuş olan (ÇKS, Türkvet, AKS, ÖKS, OTBİS v.b.) çiftçi kayıt sistemine üye olduğunu gösterir belge,
Proje kapsamındaki alımlara ait faturalar,
Teknik şartname (Genç çiftçinin alımını yaptığı bireysel sulama, sera, askı sistemi, üretim odası vb. kullanılan makine ve ekipmana ait üretici firmalardan temin edeceği teknik özellikleri içerir belge),hibe ödemeye esas müracaatta dilekçe ekinde dosya halinde istenir.
Proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı en az bir üretim döneminde veya en az bir yıl TARSİM tarafından sigortalandığına dair sigorta poliçe sureti,
Basınçlı sulama sistemi kurulması projeleri yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olmalı. Uzmanlık belgesi ve/veya diploma ödeme talebine eklenmelidir.
Genç çiftçi, büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvanların TİGEM tarafından kendisine tesliminden sonra beş işgünü içerisinde TARSİM tarafından düzenlenmiş hayvan hayat sigortası poliçesi suretini İl/İlçe Müdürlüğüne teslim eder.
Hibe Ödemesinden Sonra İki Yıllık Takip Süresinde İstenen Belgeler;

Takip yılının haziran veya ekim ayları içerisinde alınan ikametgâh belgesi,
Başvuru sırasında kurs bitirme belgesi yok ise iki yıl içerisinde alınacak belge,
Proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı TARSİM tarafından sigortalandığına dair yıllık veya üretim dönemine ait sigorta poliçe sureti
Takip sürecinde istenilen belgelerin teslim edilmemesi durumunda, sözleşme fesih edilir ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde cezai işlem uygulanır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git