2016 Yılına Ait Hayvancılık Destekleri

2016 Yılına Ait Hayvancılık Destekleri
3 Ağustos 2018 tarihinde eklendi, 543 kez okundu.

2016 yılındaki hayvancılık desteklerinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aldığı kararlarla önemli değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliklerden en önemlilerinden biri etçi ırklara destek verilmeyecek olması. Bir diğeri ise, buzağı desteklerinde yapılan önemli artış. Buzağı desteklerine yapılan artışların nedeni olarak, buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi diyebiliriz. Etçi ırklara destek vermeyecek olan bakanlık, desteklerin kaldırılmasına neden olarak verilen desteklere rağmen bu ırkların yaygınlaştırılamayışını gösteriyor. Yaygınlaştırılamamasına temel iki neden öngörülüyor; ırkların ülke şartlarında yaşamını sürdürememesi ve belirlenen yem kaynaklarının yetersiz kalışı.

2016 Yılına Ait Hayvancılık Destekleri

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Beslenme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Tarımdan Haber yazarı Prof. Dr. Nurettin Gülşen’in alınan kararlarla ilgili ifadesi şöyle: “Bir beslemeci olarak etçi ırkların yaygınlaştırılamamasının en büyük sebebinin bu ırklarda doğum sonrası buzağı beslemesi ile birlikte yaklaşık 300 kg canlı ağırlığa kadar farklı besleme protokollerinin Türkiye şartlarında uygulanmasındaki zorluklar olduğunu düşünmekteyim.”

Hayvancılık destekleri yapılan değişikliklerle beraber istikrarlı bir biçimde devam ediyor. 2016 yılına ait Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın belirlediği ‘Hayvancılık Destekleri’ aşağıdaki gibidir.

2016 Yılı Hayvancılık Destekleri:

1) Halk elinde manda ıslahı desteği (baş) 850 TL

2) Damızlık Ayrılan Manda Yavrusu Desteği (baş) 200 TL

3) Damızlık Erkek Materyal Desteği (koç-teke) (baş) 200 TL

4) Hayvan Hastalıkları Tazminatı (kanatlı ve atık tazminatı dâhil) (baş)

Hayvan Hastalıkları Tazminatı: Komisyonlarca belirlenecek

Büyükbaş Hayvan Atıkları (aşılama sonrası) 400 TL

Küçükbaş Hayvan Atıkları (aşılama sonrası) 100 TL

5) Hastalıklardan Ari İşletme Desteği (baş) 200 TL

6) Hastalıklardan Ari İşletme, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına Sahip Olanlara İlave Destek (baş) 60 TL

7) Aşı Desteği-Küpe Uygulama Desteği (baş)

Büyükbaş Brucellosis 1.5 TL

Küçükbaş Brucellosis 0.5 TL

Büyükbaş Şap 0.75 TL

Küçükbaş Şap 0.5 TL

8) İpekböceği Desteği

Tohum (Kutu) (adet) 40 TL

Yaş Koza (kg) 30 TL

9) Tiftik Üretimi Desteği (kg) 22 TL

10) Süt Desteği

Soğutulmuş süt (lt) Bakanlıkça belirlenecek

Kalite / Pazarlama (lt) Bakanlıkça belirlenecek

Regülasyon (ton) Bakanlıkça belirlenecek

11) Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma (baş)

Sığır Pedigrili Koruma 800 TL

Büyükbaş Koruma 550 TL

Küçükbaş Koruma 80 TL

Arı Koruma (kovan) 40 TL

12) Yem Bitkileri (dekar)

Yonca (sulu) 60 TL/da/yıl

Yonca (kuru) 35 TL/da/yıl

Korunga 45 TL/da/yıl

Tek Yıllıklar 40 TL/da

Silajlık Tek Yıllıklar 55 TL/da

Silajlık Mısır (sulu) 90 TL/da

Silajlık Mısır (kuru) 45 TL/da

Yapay Çayır-Mera 150 TL/da

13) Bombus Arısı (koloni) 60 TL

14) Arıcılık (kovan) 10

15) Su Ürünleri (kg)

Alabalık: 250 tona kadar 0.65 / 250-500 tona kadar 0,325

Yeni Türler: 250 tona kadar 1 TL / 250-500 tona kadar 0.5 TL

Midye: 0,05

Kapalı Sistem Üretim (kg) 0.5

16) Balıkçı Gemisi Desteği

10-20 (metre) 10.000 TL

21-30 (metre) 15.000 TL

31-34 (metre) 20.000 TL

35-45 (metre) 30.000 TL

46 ve üzeri (metre) 35.000 TL

17) Anaç Koyun – Keçi Desteği (baş) 25 TL (Islah programındaki; koyun ve keçilerin yavrularına taban sürüde 40 TL, elit sürüde 70 TL destek verilir)

18) Buzağı Desteği

4 ay ve üzeri buzağı (81 il) 350 TL

Soy kütüğü ve Malak (81 il) 450 TL

Döl kontrolü: İlave 50 TL

19) Çoban Desteği (250 baş) 5.000 TL

20) Büyükbaş Besi Desteği (baş) 200 TL

2016 HAYVAN DESTEKLEMELERİ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git